14 Mart Tıp Bayramı

Türk tababetinin Orta Asya’ya kadar uzandığını; ilk dönemlerde Çin, Tibet ve Hint tababetlerinden etkilendiğini, tarihi belgeler yetersiz olsa da, söylemek mümkündür. Tarih boyunca parlak dönemler yaşamış olan Türk tıbbı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde daha belirgin olarak, gerilemiştir. Sultan ll. Mahmut döneminde kaldırılan yeniçeri ocağının yerine kurulan yeni askeri sistemde “askeri tabip” kavramı vurgulanmış ve bu amaçla 14 Mart 1827’de, öğretim dili İtalyanca olan “Tıbhane-i Amire (Cerrahhane-i Amire) İstanbul’da kurulmuştur.

İlk kez; 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanmaya başlanan Tıp Bayramının, temelde iki amacı vardır: 750 yıllık Anadolu terbiyesi ile yoğrulmuş Türk tababetini unutmamak ve yenilenme gayreti ile kurulan ilk tıp fakültesinin kuruluşunu kutlamak…

Hekimliğin toplumu yönlendiren bir meslek olduğunu, sağlığı ve eğitimi iyi olan halkların daima ilerleyeceğini bilerek, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyoruz. Nice yıllara…